Legalizacja wag – dlaczego jest tak ważna?

Udostępnij

legalizacja wag

Legalizacja wagi

Wagi elektroniczne są nieodłącznym elementem wyposażenia punktów handlowych, takich jak sklepy spożywcze, cukiernie, piekarnie i inne. Jednak sama ich obecność nie wystarcza. Aby waga działała poprawnie i zgodnie z prawem, konieczne jest jej zalegalizowanie. W tym artykule dowiesz się, czym jest legalizacja wag, komu dotyczy oraz jak długo jest ważna.

Czym jest legalizacja wag?

Legalizacja wag, zwana również oceną zgodności, to procedura wydawania zaświadczenia potwierdzającego, że dana waga dokonuje pomiarów z określoną precyzją, zgodnie z normami metrologicznymi. Waga musi spełniać wymagania określone na tabliczce znamionowej, a błąd pomiaru nie może przekraczać określonego parametru. Przykładowo, dla wag sklepowych precyzja wynosi zazwyczaj około 5g, a dla wag magazynowych 20-50g. Jeśli waga jest zakupiona od renomowanego producenta, już posiada pierwotną legalizację, która pozwala na jej legalne użytkowanie do momentu wygaśnięcia. Celem legalizacji jest zapobieganie oszustwom i zapewnienie dokładnych pomiarów.

Kto powinien zalegalizować wagę?

Obowiązek legalizacji wag dotyczy przede wszystkim instytucji i branż, w których precyzyjne pomiary mają duże znaczenie.

Poniżej przedstawiamy listę obszarów, które wymagają legalizacji wag:

 • Handel
 • Ochrona życia, zdrowia i środowiska
 • Ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego
 • Ochrona praw konsumenta
 • Kontrola celna
 • Pobór podatków, opłat i należności budżetowych
 • Wyznaczanie upustów, wynagrodzeń, kar umownych i odszkodowań
 • Ustalanie i pobieranie przybliżonych należności oraz świadczeń

Obowiązek legalizacji dotyczy wszystkich wag sklepowych, w tym elektronicznych wag do 40 kg. W przypadku wag stosowanych do wewnętrznej kontroli towarów, wagi magazynowych lub wagi domowych, legalizacja nie jest wymagana. Oznacza to, że wagi kuchenne, domowe i używane do kontroli nie wymagają legalizacji, aby można było z nich korzystać.

Jak dokonać legalizacji wagi?

Aby dokonać legalizacji wagi, należy skontaktować się z lokalnym organem uprawnionym do przeprowadzania takiej procedury. W większości krajów jest to organ metrologiczny, taki jak urząd mierniczy lub urząd do spraw legalizacji. Organ ten ma uprawnienia do sprawdzania i legalizacji wag oraz wydawania odpowiednich zaświadczeń.

Procedura legalizacji wagi zwykle obejmuje następujące kroki:

 1. Skontaktuj się z lokalnym organem metrologicznym: Znajdź informacje kontaktowe do odpowiedniego organu metrologicznego lub urzędu do spraw legalizacji w swoim regionie. Możesz znaleźć te informacje na stronie internetowej organu lub poprzez kontakt z lokalnym urzędem miasta lub gminy.
 2. Zgłoszenie legalizacji: Skontaktuj się z organem metrologicznym i zgłoś swoją intencję legalizacji wagi. Zazwyczaj będziesz musiał przedstawić informacje dotyczące wagi, takie jak jej producent, model, zakres pomiarowy i inne szczegóły techniczne.
 3. Inspekcja wagi: Przed przeprowadzeniem legalizacji organ metrologiczny może przeprowadzić inspekcję wagi, aby upewnić się, że spełnia ona wymagania techniczne i normy metrologiczne. Inspekcja może obejmować sprawdzenie stanu wagi, dokładności pomiaru oraz sprawdzenie, czy waga jest odpowiednio zabezpieczona przed manipulacją.
 4. Legalizacja wagi: Po pozytywnej inspekcji organ metrologiczny przystąpi do legalizacji wagi. Zwykle będzie to oznaczać naklejenie na wagę specjalnej plomby lub znaku, który świadczy o zgodności wagi z wymaganiami. Organ wyda również odpowiednie zaświadczenie potwierdzające legalizację wagi.
 5. Okres ważności legalizacji: Zaświadczenie o legalizacji wagi będzie zawierać informacje dotyczące okresu ważności legalizacji. Okres ten może się różnić w zależności od kraju i rodzaju wagi. Po upływie okresu ważności konieczne będzie ponowne przeprowadzenie legalizacji.

Ważne jest, aby regularnie sprawdzać ważność legalizacji wagi i terminowo przeprowadzać jej odnowienie. Używanie nieważnej lub nielegalnej wagi może narazić na konsekwencje prawne i finansowe.

Legalizacja wag – podsumowanie

Legalizacja wag jest procedurą potwierdzającą zgodność wagi z normami metrologicznymi. Dotyczy głównie wag używanych w handlu i innych obszarach, w których precyzyjne pomiary są istotne. Procedura legalizacji obejmuje kontakt z lokalnym organem metrologicznym, inspekcję wagi oraz oznaczenie jej specjalną plombą lub znakiem. Waga musi być regularnie poddawana legalizacji, a okres ważności legalizacji różni się w zależności od kraju i rodzaju wagi.

W przypadku dokładnych informacji na temat procedury legalizacji wagi w Twoim kraju, zalecam skontaktowanie się z lokalnym organem metrologicznym lub urzędem do spraw legalizacji.

Zobacz również