Producent +

Działka odczytowa (d) +

  Działka legalizacyjna (e) +

   Dokładność +

   Czas ważenia +

    Atrybut produktu: Funkcje +

    Legalizacja +

        100 g w całym zakresie pomiaru