Producent +

Działka odczytowa (d) +

Działka legalizacyjna (e) +

Dokładność +

    Czas ważenia +

    Atrybut produktu: Funkcje +

      Legalizacja +

      0,2 g