Producent +

Działka odczytowa (d) +

Działka legalizacyjna (e) +

  Dokładność +

   Czas ważenia +

    Atrybut produktu: Funkcje +

    Legalizacja +

        2 x USB 2.0; 4WE / 4WY