Producent +

Działka odczytowa (d) +

Działka legalizacyjna (e) +

  Dokładność +

   Czas ważenia +

    Atrybut produktu: Funkcje +

    Legalizacja +

        4WE / 4WY