Axis
Babyono
CAS
CELY
Charder
DATALOGIC
Dibal
Digi
Dini Argeo
DV
Elzab
Famed
Fawag
Focused Photonics
Gima Italy
Inny
Isoelectric
KaWe
Kern
Luvis
Mensor
MESUTRONIC
NATURFARM
Ohaus
Ordisi
Radwag
Sartorius
Schaller
Seca
TEM
Yakudo
Yusebas
Producent
Propozycje dla Ciebie

Polityka prywatności

Dbamy o prywatność naszych klientów

Polityka prywatności.

 1. Polityka Prywatności dla serwisu internetowego www.wagipolska.pl („Polityka Prywatności”) przedstawia zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach.
 2. Użyte w niniejszej Polityce Prywatności definicje mają następujące znaczenie:
 • RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Administrator danych osobowych (ADO) oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
 • Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określa
  jących fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 • Zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych
  osobowych.
 • Użytkownik osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z serwisu www.wagipolska.pl

Jak przetwarzamy Twoje dane?

Na mocy art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 z 27 kwietnia 2018 (zwanym dalej RODO) informujemy, iż Administratorem przekazanych przez Użytkownika danych osobowych jest: Jawag Magdalena Jarząbek, NIP 6572333898, ul. Kasztanowa 34, Bilcza, 26 026 Morawica, tel. 507295517, mail: biuro@wagipolska.pl

Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, miasto, preferencje Użytkownika, lokalizacja, obszar zainteresowania, dane przetwarzane w ramach usługi Google Analytics: unikalny identyfikator reklamowy Użytkownika, lokalizacja, identyfikator urządzenia, data i godzina korzystania z serwisu, dane demograficzne: kraj, miasto, język, płeć, wiek, typ i wersja systemu operacyjnego.

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w następujących celach:
a) nawiązania kontaktu mailowego z Użytkownikiem. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora;
b) realizacji usług wybranych przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. b RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W razie zbierania danych dla celów związanych z wykonaniem konkretnej umowy, Administrator przekazuje osobie, której dane
dotyczą, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych w momencie zawierania umowy lub w momencie pozyskania danych osobowych;
c) analizowania ruchu na stronie internetowej www.wagipolska.pl za pomocą narzędzia Google Analytics, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO, czyli zgody
Użytkownika;
d) reklamowych. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych;
e) marketingu bezpośredniego oferowania własnych produktów i usług oraz usług i produktów podmiotów trzecich. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. a, czyli zgoda osoby, której dane dotyczą. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na swój adres email, telefonicznie lub wiadomością SMS to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z 19.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy z 16.07.2004 r. Prawo Telekomunikacyjne. Twoja zgoda może zostać w każdym momencie wycofana;
f) bezpośredniego kontaktu z administratorem za pomocą komunikatora smartsupp.
Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Twoje prawa.

Zgodnie z RODO informujemy, iż Użytkownicy korzystający z usług mają prawo:

 • do żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • do ich sprostowania,
 • do usunięcia,
 • do ograniczenia przetwarzania,
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • do przenoszenia danych
 • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aby skorzystać ze swoich praw, wyślij do nas maila na adres: biuro@wagipolska.pl

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

Informujemy, iż dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów:
a) w zakresie realizacji usług przez okres niezbędny do realizacji usług i po tym okresie w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy prawa (maksymalnie 6 lat);
b) w zakresie kontaktu mailowego do momentu wniesienia sprzeciwu, nie dłużej niż 3 lata;
c) w zakresie statystyki i reklam do momentu wycofania zgody.

Odbiorcy danych.

Administrator może przekazywać dane podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora (dostawca hostingu, biuro księgowe, firma świadcząca usługi utrzymania strony) oraz podmiotom, z którymi podpisał umowy o współpracy (firmy kurierskie, dostawcy sprzętu, operatorzy płatności np. PayU, paypal, Blik).
Na naszej stronie internetowej korzystamy również z Google Maps w celu umożliwienia Tobie weryfikacji lokalizacji naszej firmy. Informacje dotyczące prywatności znajdziesz pod linkiem: https://policies.google.com/terms?hl=pl

Odbiorcą danych zbieranych poprzez fanpage jest Meta Platforms i jej partnerzy. Na naszej stronie internetowej umieściliśmy „przycisk” Facebook (biała litera „f”). Dane mogą być transferowane do państw trzecich na podstawie działań podjętych przez spółkę Facebook Ireland Ltd. Informacje dotyczące przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć pod linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Na naszej stronie internetowej umieściliśmy również „przycisk Instagrama. Instagram jest produktem należącym do Meta Platforms Inc. Podmiotem dostarczającym produkt jest:
Meta Platforms Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2 Ireland
Informacje dotyczące ochrony prywatności znajdziesz pod linkiem: https://www.facebook.com/help/instagram/519522125107875
Po kliknięciu na „przycisk” mediów społecznościowych zostajesz przeniesiony na profil firmy Jawag w danej sieci społecznościowej. W wyniku kliknięcia nawiązuje się połączenie z serwerami danej sieci społecznościowej, co może skutkować przekazywaniem danych osobowych takich jak np. data i godzina otwarcia strony lub aktywacji linku, informacje o przeglądarce i używanym systemie operacyjnym, adres IP.
Nie mamy wpływu na zakres, rodzaj i cel przetwarzania danych przez dostawców mediów społecznościowych. Szczegółowe informacje na temat wykorzystania danych osobowych przez media społecznościowe dostępne są w polityce prywatności poszczególnych
dostawców, wskazanych powyżej.

Odbiorcą danych osobowych zbieranych przez komunikator smartsaupp jest Smartsupp.com, s.r.o., ID No.: 036 68 681, z siedzibą na ul. Šumavská 31, 602 00 w Brnie https://help.smartsupp.com/en_US/privacylegal/privacy#cookiestowardsyourcustomers3

Na naszej stronie internetowej korzystamy również z narzędzia Google Tag Manager https://support.google.com/tagmanager/answer/9323295?hl=pl
Każdy dostawca ma swoją politykę dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych i ich ochrony, zalecamy zapoznanie się z nimi.

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie danych w ramach korzystania z serwisu internetowego www.wagipolska.pl jest dobrowolne. Brak podania danych może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności serwisu (np. możliwość kontaktowania się z firmą Jawag).

Bezpieczeństwo.

Serwis dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności oraz informacji dotyczących Użytkowników. Administrator z zachowaniem należytej staranności dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze organizacyjnym i programistycznym, które pozwalają na zapewnienie ochrony przetwarzanych danych. Administrator w szczególności zabezpiecza dane przed ich ujawnieniem, zniszczeniem, utraceniem i udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także nieuprawnioną modyfikacją i przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Informacje dotyczące Plików Cookies.

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również:
czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwę stacji klienta identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) w przypadku, gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce użytkownika.
Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi nasze strony. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Podczas przeglądania Serwisu, stosownie do udzielonej zgody oraz konfiguracji przeglądarki, na Twoim urządzeniu (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany przez nas lub firmę współpracującą (naszego podwykonawcę) jeden lub kilka plików cookie. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookie oraz sposobu ich wykorzystywania.
Cookies to małe pliki, które są umieszczone na dysku twardym komputera podczas odwiedzania niektórych stron internetowych. Zawierają one informacje na temat urządzenia i zazwyczaj nie zawierają żadnych danych osobowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania,
opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W plikach cookies przechowujemy podstawowe, anonimowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz dane służące podniesieniu komfortu korzystania z Serwisu, potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach oraz kampanii reklamowych.
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 3. „analityczne”pliki cookies, umożliwiają tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób wszyscy Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 4. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Jako Użytkownik Serwisu możesz w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji Serwisowi poprzez wykasowanie plików cookies zapisanych na Twoich urządzeniach końcowych przez Serwis. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.
Możliwe jest również skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez Ciebie stron internetowych lub dla wszystkich stron. Ustawienia takie spowodują jednak utratę niektórych funkcjonalności Serwisu, które wymagają instalacji plików cookie. Zgodnie z wymogami Prawa Telekomunikacyjnego za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookies uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookies na komputerze.
Dodatkowo Użytkownik może ustawić w Ustawieniach plików cookies zakres zapisywania plików cookies przez serwer www.

Informacje końcowe.

Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony. Rozwój technologii oraz rozwój Serwisu powodują, że polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy informować bieżąco na stronie dostępnej pod adresem: www.wagipolska.pl

Zmiany polityki prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszej Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Polityka prywatności dla fanpage Jawag Wagi elektroniczne.

Fanpage firmy Jawag Magdalena Jarząbek, ul. Kasztanowa 34, Bilcza, 26 026 Morawica, tel. 507295517, mail: biuro@nowewagi.pl (dalej: Jawag) dostępny w ramach serwisu Facebook, który gdy przeglądasz jej zawartość (niezależnie od tego, czy jesteś zalogowany, czy nie) przetwarza Twoje dane osobowe, aby móc dostarczyć Ci reklamy jego partnerów.
Zasady wykorzystania Twoich danych znajdziesz w polityce prywatności Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Jawag jako administrator danych też przetwarza Twoje dane osobowe. W związku z prowadzeniem fanpage w serwisie Facebook Jawag wraz z Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) współadministratorami Twoich danych w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych.
Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników fanpage Jawag.
Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami dostępne na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Jakie dane są przetwarzane?

Fanpage służy do prezentowania działalności Jawag w celach informacyjnych i promocyjnych oraz do kontaktu z Jawag.
Gdy przeglądasz profil, Facebook automatycznie zbiera informacje o Twojej wizycie. Poprzez udostępniony panel administratora widzimy informacje statystyczne o wizytach na firmowym Fanpage, np. wiek odwiedzających, ich reakcje, aktywność. Ma to pomóc administratorowi Fanpage dobierać treści do preferencji użytkowników Fanpage, a także sprawdzić skuteczność wyświetlanych reklam. O tym, czy zobaczysz reklamę firmy decyduje Facebook, my widzimy informacje statystyczne o reakcjach na reklamę, a także reakcje i komentarze pod reklamami.
Widzimy Twoje komentarze oraz reakcje, jako użytkownik Facebook (administrator Fanpage) mamy możliwość przejrzenia Twojego profilu publicznego, a także skontaktowania się z Tobą poprzez dostępny w Facebook komunikator.

W jaki sposób dane są wykorzystywane?

Dane zbierane w trakcie korespondencji będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie. Jeżeli postanowisz skorzystać z usług, dane będą przetwarzane w związku z realizacją usługi.
Wykorzystujemy dane statystyczne do tworzenia nowych reklam, a także wyboru wyświetlanych treści. Wszystkie decyzje są podejmowane w sposób niezautomatyzowany.

Informacja o cookies.

Serwis Facebook wykorzystuje pliki cookies oraz opcje śledzenia użytkownika, także wówczas, gdy korzysta on z innych stron internetowych. Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/policies/cookies/ oraz tutaj: https://www.facebook.com/help/206635839404055?ref=dp

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do edycji, wglądu, informacji o źródle pozyskania, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie, przeniesienia danych do innego administratora, a także prawo do bycia zapomnianym, chyba, że w przepisach prawa wyraźnie wskazano inaczej. Masz prawo do wycofania zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celach związanych ze skorzystaniem ze swoich praw, należy skontaktować się poprzez email: biuro@nowewagi.pl

W każdej chwili możesz złożyć skargę na sposób przetwarzania Twoich danych do organu nadzorczego ochrony danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl ).

Informacja o współadministrowaniu danych z Meta Platforms Ireland Limited.

 1. W związku z prowadzeniem fanpage w serwisie Facebook Jawag wraz z Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) są współadministratorami Twoich danych w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych.
 2. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników naszego fanpage.
 3. Meta Platforms Ireland w ramach współadministrowania jest odpowiedzialny:
  • posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony
  • zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą
  • zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu
  • zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych.
 4. Odpowiedzialność Jawag wynikająca ze współadministrowania:
  • posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk
  • zrealizowanie obowiązków informacyjnych
 5. Meta Platforms Ireland może udostępnić Ci zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony zgodnie z art. 26 ust. 2 RODO, za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać z fanpage stron.
 6. Głównym organem nadzorczym w zakresie współadministrowania jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).
 7. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
 8. Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych przez Facebook Ireland są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Zmiany polityki prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszej Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.