Waga elektroniczna: Kluczowe pojęcia i terminologia związana z wagą

Udostępnij

W dzisiejszym świecie wagi elektroniczne są nieodłącznym elementem naszego życia. Są one powszechnie stosowane w różnych dziedzinach, od przemysłu po domowe użytkowanie. W tym artykule przyjrzymy się bliżej wagom elektronicznym, dowiemy się, jak działają i zapoznamy się z ważną terminologią związaną z tymi urządzeniami.

Waga

Waga jest przyrządem pomiarowym, który służy do wyznaczania masy ciała poprzez wykorzystanie działania siły grawitacji na to ciało. Istnieje kilka rodzajów wag, z których każda ma swoje specyficzne zastosowanie.

Waga nieautomatyczna

Pierwszym rodzajem jest waga nieautomatyczna. Jest to waga, która wymaga udziału operatora w procesie ważenia. Operator może być odpowiedzialny za umieszczenie ładunku na nośniku wagi lub za zdjęcie ważonego ładunku. Wynik ważenia jest uzyskiwany za pomocą interakcji operatora z wagą.

Waga elektroniczna

Kolejnym rodzajem wag jest waga elektroniczna. Jest to waga wyposażona w urządzenie elektroniczne, które pozwala na dokładny pomiar masy. Wagi elektroniczne są popularne ze względu na swoją precyzję i łatwość użycia. Są one szeroko stosowane zarówno w domach, jak i w przemyśle.

Waga kalkulacyjna

Waga kalkulacyjna to kolejny rodzaj wagi, który wyznacza należność na podstawie wskazanej masy i ceny jednostkowej. Ta funkcjonalność jest szczególnie przydatna w sklepach, gdzie musimy obliczyć cenę na podstawie masy produktu.

Waga etykietująca

Waga etykietująca jest rodzajem wagi kalkulacyjnej, która drukuje wartość masy, cenę jednostkową i całkowitą należność dla towarów paczkowanych. Jest to przydatne narzędzie w branży spożywczej i logistycznej, gdzie wymaga się precyzyjnego oznaczania masy i ceny produktów.

Waga samoobsługowa

Waga samoobsługowa jest przeznaczona do obsługi przez klienta. Są one popularne w supermarketach, gdzie klienci samodzielnie ważą swoje produkty i drukują etykiety z cenami.

Pojęcia związane z wagami

Teraz, gdy poznamy różne rodzaje wag, warto zapoznać się z niektórymi terminami związanymi z tymi urządzeniami.

Nośna ładunku

Nośna ładunku to część wagi, która służy do przyjmowania ładunku. Jest to miejsce, na którym umieszczamy przedmioty do zważenia.

Urządzenie pomiarowe

Urządzenie pomiarowe to część wagi, która mierzy masę ładunku za pomocą urządzenia równoważącego siłę grawitacji i podaje wynik za pomocą urządzenia wskazującego lub drukującego.

Moduł

Moduł to część wagi, która wykonuje określoną funkcję. Może to być badane oddzielnie, a dla niego określone są dopuszczalne cząstkowe błędy graniczne.

Urządzenie wskazujące

Urządzenie wskazujące jest częścią urządzenia pomiarowego, na którym odczytywany jest wynik ważenia.

Urządzenie wskazujące z większą rozdzielczością to urządzenie, które tymczasowo zmienia wartość działki elementarnej na wartość mniejszą niż działka legalizacyjna. Zazwyczaj jest to uruchamiane przez ręczne sterowanie.

Urządzenie poziomujące

Urządzenie poziomujące to urządzenie służące do ustawiania wagi w jej pozycji odniesienia.

Urządzenie zerujące

Urządzenie zerujące to urządzenie, które pozwala na nastawienie wskazania wagi na zero, gdy nośna ładunku nie jest obciążona.

Urządzenie tarujące

Urządzenie tarujące to urządzenie, które pozwala na nastawienie wskazania wagi na zero, gdy nośna ładunku jest obciążona. Może to być bez zmiany zakresu ważenia dla ładunków netto (dodające urządzenie tarujące) lub zmniejszające zakres ważenia dla ładunków netto (odejmujące urządzenie tarujące).

Obciążenie maksymalne

Obciążenie maksymalne to maksymalna zdolność ważenia wagi bez uwzględnienia granicy zakresu dodającego urządzenia tarującego.

Obciążenie minimalne

Obciążenie minimalne to wartość obciążenia, poniżej której wyniki ważenia mogą być obarczone nadmiernym błędem względnym.

Zakres ważenia

Zakres ważenia to przedział między obciążeniem minimalnym a obciążeniem maksymalnym.

Działka elementarna

Działka elementarna to różnica między wartościami odpowiadającymi dwóm sąsiednim wskazom podziałki przy wskazaniu analogowym lub różnica między wartościami dwóch kolejnych wskazań przy wskazaniu cyfrowym.

Działka legalizacyjna

Działka legalizacyjna to wartość stosowana do klasyfikacji i legalizacji wagi. Jest to wartość, która określa minimalną dokładność wagi.

Waga wielodziałowa

Waga wielodziałowa to waga z jednym zakresem ważenia podzielonym na podzakresy, w których wartości działek są różne. Wybór podzakresów ważenia jest automatyczny i zależny od obciążenia.

Waga wielozakresowa

Waga wielozakresowa to waga z dwoma lub więcej zakresami ważenia, które mają różne obciążenia maksymalne i różne wartości działek dla tej samej nośnej ładunku.

Czułość

Czułość to iloraz przyrostu zmiennej obserwowanej i odpowiadającego mu przyrostu masy mierzonej. Jest to parametr, który określa dokładność wskazania wagi.

Pobudliwość

Pobudliwość to zdolność wagi do reagowania na małe zmiany obciążenia.

Powtarzalność

Powtarzalność to zdolność wagi do wskazywania zgodnych wyników, gdy ten sam ładunek jest umieszczany kilka razy na nośnej ładunku w możliwie stałych warunkach.

Trwałość

Trwałość to zdolność wagi do utrzymywania jej właściwości pomiarowych w okresie użytkowania.

Czas nagrzewania

Czas nagrzewania to okres między włączeniem zasilania wagi a momentem, w którym waga jest gotowa do spełnienia swoich wymagań pomiarowych.

Wskazanie cyfrowe

Wskazanie cyfrowe to wskazanie, w którym cyfry tworzą ciąg uporządkowanych cyfr, nie pozwalający na interpolację w częściach działki.

Wartość brutto (G lub B)

Wartość brutto (G lub B) to wskazanie masy ładunku umieszczonego na wadze, gdy urządzenie tarujące lub urządzenie zadające terę nie jest stosowane.

Wartość netto (N)

Wartość netto (N) to wskazanie masy ładunku umieszczonego na wadze po zadziałaniu urządzenia tarującego.

Wartość tary (T)

Wartość tary (T) to wartość masy ładunku, wyznaczona przez urządzenie ważące tarę.

Błąd (wskazania)

Błąd (wskazania) to różnica między wskazaniem wagi a poprawną wartością masy.

Błąd graniczny dopuszczalny

Błąd graniczny dopuszczalny to maksymalna dopuszczalna różnica między wskazaniem wagi a odpowiadającą mu wartością poprawną. Jest to wartość określona przez wzorce odniesienia jednostki masy, gdy waga jest wyzerowana i ustawiona w pozycji odniesienia.

5/5 - (ilość ocen: 1)
Zobacz również