Producent +

Działka odczytowa (d) +

Działka legalizacyjna (e) +

Dokładność +

Czas ważenia +

Atrybut produktu: Funkcje +

Legalizacja +

      128 x 128 mm